THEO DÕI CÔNG CỤ KIỂM TRA LIÊN KẾT LẠI

Tiếng Việt

Công cụ kiểm tra backlink miễn phí và dễ dàng. Vui thích!

search icon

Khả năng của công cụ kiểm tra backlink đối với thành công của bạn

Liên kết ngược vẫn là một phần cơ bản của nội dung quảng cáo. Chúng giúp khám phá vị trí của một phần nội dung cụ thể trong môi trường ảo hơn. Khi các trang web đích thực khác có siêu liên kết đến trang của bạn, chúng đang chứng minh cho chất lượng hàng đầu của tài liệu của bạn.

Tại sao liên kết ngược lại quan trọng

Sự đa dạng của các liên kết ngược, tầm quan trọng của chúng và sức mạnh của các tên không gian ám chỉ là những nguyên tắc quan trọng nhất để xếp hạng trên Google và các động cơ tìm kiếm khác nhau. Tất cả các liên kết ngược của một trang web, thuộc tính của chúng (dofollow, nofollow, anchor text) và chi phí của các siêu liên kết đó bao gồm hồ sơ liên kết ngược của trang web. Một hồ sơ backlink mạnh thể hiện kết quả tiềm năng cao hơn để xếp hạng trên đỉnh cao của SERPS.

Tổng quan về điều tra backlink

Ngay sau khi quét, bạn có thể thấy các tiện ích có thông tin đánh giá backlink, vì vậy bạn có thể nhận ra mức độ khó khăn của một hồ sơ backlink tích cực trong thời gian ngắn hơn đáng kể.

Đã kiểm tra lần cuối 30 tên miền

Cấp Nguồn Nhìn thấy lần cuối
58 bestfreevpn.co 2022-11-04
55 tunisiavpn.com 2022-11-04
69 yemenvpn.net 2022-11-04
59 luxembourgvpn.net 2022-11-04
50 bangladeshvpn.com 2022-11-04
43 bahrainvpn.net 2022-11-04
47 vietnamvpn.org 2022-11-04
58 uzbekistanvpn.com 2022-11-04
42 uruguayvpn.com 2022-11-04
46 unitedstatesvpn.net 2022-11-04
52 unitedkingdomvpn.com 2022-11-04
50 ukrainevpn.net 2022-11-04
52 ugandavpn.net 2022-11-04
41 uaevpn.net 2022-11-04
41 turkmenistanvpn.net 2022-11-04
54 turkeyvpn.org 2022-11-04
40 venezuelavpn.net 2022-11-04
59 tajikistanvpn.com 2022-11-04
63 thailandvpn.org 2022-11-04
53 thailandvpn.net 2022-11-04
51 taiwanvpn.net 2022-11-04
55 syriavpn.com 2022-11-04
56 switzerlandvpn.net 2022-11-04
64 swedenvpn.net 2022-11-04
53 spainvpn.net 2022-11-04
45 southkoreavpn.net 2022-11-04
57 vpnflare.net 2022-11-01
70 freeporno69.net 2022-10-27
44 pornoru.mobi 2022-10-23
66 hackingtool.net 2022-10-23